Elfogadta a kormány a GINOP éves fejlesztési keretét

Forrás:

 „Elfogadta a kormány a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2016-os éves fejlesztési keretét. A döntéssel a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló uniós forrásokból idén több mint 50 pályázati felhívás megjelenése várható. Összességében több mint 1000 milliárd forintnyi újabb forrás nyílik meg a gazdaságfejlesztési, illetve innovációs és kutatás-fejlesztési támogatásokra 2016-ban” – jelentette be Rákossy Balázs európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár.

2016. január 18-án megjelent a Kormány 1006/2016. (I. 18.) kormányhatározata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról.

A határozat tartalmazza a már megjelent és a jövőben megjelenő, tervezett kiírásokat is. Az alábbi táblázatban az összes GINOP-ban tervezett kiírás megtalálható, a várható megjelenési időpontokkal együtt.

Az idei évben a vissza nem térítendő támogatások mellett megjelennek a kedvező kamatozású hitellel kombinált pályázati lehetőségek is. A 3. Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló prioritásban számos kombinált finanszírozású új kiírás jelenik  meg 2016-ban.

Innovációs és technológiafejlesztési témájú kiírások is várhatóak, illetve 2016. nyarára tervezik az épületenergetikai fejlesztésekre irányuló pályázat megnyitását. 

  

A GINOP 2016-os éves fejlesztési kerete

   

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

GINOP-1.1.1-16

Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése

220

2016. március

GINOP-1.1.2.
VEKOP-16

Vállalkozói mentorálás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére

1,02

2016. január

GINOP-1.2.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

2 700

Meghirdetve  2014. októberben

GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

10 500

Meghirdetve  2015. júniusban

GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

6 000

Meghirdetve  2015. júniusban

GINOP-1.2.3-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében

3 750

2016. július

GINOP-1.2.4-16

Ipari parkok fejlesztése

600

2016. január

GINOP-1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

600

2015. december

GINOP-1.2.6-16

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

2 200

2016. július

GINOP-1.3.1-14

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

48

Meghirdetve  2014. októberben

GINOP-1.3.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

500

Meghirdetve  2015. májusban

GINOP-1.3.2-15

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás-nyújtásának támogatása

200

2015. december

GINOP-1.3.3-15

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

2 000

2015. december

GINOP-1.3.4-15

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

200

Meghirdetve  2015. novemberben

GINOP-1.3.5-15

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

835

Meghirdetve  2015. májusban

A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K F I tevékenységének támogatása

5 000

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-2.1.3-15

Iparjog

100

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-2.1.4-15

Innovációs voucher

300

2015. december

GINOP-2.1.5-15

Innovációs ökoszisztéma építése (start-up és spin-off )

500

2015. december

GINOP-2.1.7-15

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

2 000

Meghirdetve  2015. októberben

GINOP-2.2.1-15

Versenyképességi és kiválósági együttműködések

5 000

Meghirdetve  2015. szeptemberben

GINOP-2.2.3-16

Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés

100

2016. november

GINOP-2.3.1-16

Nemzetközi K F kapcsolatok fejlesztése

350

2016. március

GINOP-2.3.2-15

Stratégiai K F műhelyek kiválósága

4 000

Meghirdetve  2015. szeptemberben

GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra  erősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

2 000

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-2.3.4-15

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

2 500

2015. december

GINOP-2.3.6-15

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

4 005

Meghirdetve  2015. márciusban

Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

GINOP-3.1.1.
VEKOP-15

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

2,84

2015. december

GINOP-3.1.2-16

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások  piacosításának célzott támogatása

115

2016. július

GINOP-3.1.3-15

IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása

250

2015. december

GINOP-3.1.4-16

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

170

2016. július

GINOP-3.2.1-15

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia- fejlesztő program KKV-knak

200

Meghirdetve  2015. áprilisban

GINOP-3.2.2-16

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása

1 000

2016. július

GINOP-3.2.4-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

100

2016. július

GINOP-3.2.5-16

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése  a KKV-k körében

400

2016. július

GINOP-3.3.1-16

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

200

2016. február

GINOP-3.3.2-16

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése

250

2016. április

GINOP-3.4.1-15

Újgenerációs  NGA és felhordó hálózatok fejlesztése

6 800

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-3.4.2.
VEKOP-15

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

2,86

2015. december

GINOP-3.4.3.
VEKOP-15

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29

2015. december

GINOP-3.4.3.
VEKOP-16

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29

2016. október

Az energiáról szóló 4. prioritás

GINOP-4.1.1-16

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

5 945

2016. július

A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

GINOP-5.1.1-15

Út a munkaerőpiacra

22 400

Meghirdetve  2015. szeptemberben

GINOP-5.1.2-15

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

130

2015. december

GINOP-5.1.3-16

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

600

2016. február

GINOP-5.1.4-16

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

600

2016. április

GINOP-5.1.5-16

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása

200

2016. április

GINOP-5.2.1-14

Ifjúsági Garancia

16 000

Meghirdetve  2014. októberben

GINOP-5.2.2-14

Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

110

Meghirdetve  2014. októberben

GINOP-5.2.3-16

Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek  támogatása

290

2016. március

GINOP-5.2.4-16

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

1 500

2016. január

GINOP-5.2.5-16

Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások

120

2016. január

GINOP-5.3.1-14

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban

200

Meghirdetve  2014. októberben

GINOP-5.3.2-16

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

500

2016. január

GINOP-5.3.3-15

Jogszerű foglalkoztatást  célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

350

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-5.3.4-16

A munkahelyi egészség és biztonság  fejlesztése

200

2016. február

GINOP-5.3.5-16

Munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

200

2016. június

GINOP-5.3.6-16

Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás

300

2016. május

GINOP-5.3.7-16

Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése

3,6

2016. november

GINOP-5.3.8-16

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

100

2016. december

A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

GINOP-6.1.1-15

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

3 000

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-6.1.2-15

A digitális szakadék csökkentése

1 790

Meghirdetve  2015. áprilisban

GINOP-6.1.3-16

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

1 500

2016. október

GINOP-6.1.4-16

Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése

250

2016. június

GINOP-6.1.5-16

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

1 000

2016. október

GINOP-6.1.6-16

Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok munkavállalói számára

2 000

2016. október

GINOP-6.2.1
VEKOP-15

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

1,1

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-6.2.2.
VEKOP-15

A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése

1,8

2015. december

GINOP-6.2.3-16

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

875

2016. május

GINOP-6.2.4.
VEKOP-16

A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése

7

2016. március

A turizmusról  szóló 7. prioritás

GINOP-7.1.1-15

Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása

3 300

Meghirdetve  2015. augusztusban

GINOP-7.1.2-15

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

2 230

2015. december

GINOP-7.1.3-15

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

1 390

Meghirdetve  2015. novemberben

GINOP-7.1.4-16

Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

730

2016. április

GINOP-7.1.5-16

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

450

2016. február

GINOP-7.1.6-16

Világörökségi helyszínek fejlesztése

650

2016. június

GINOP-7.1.7-16

Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése

250

2016. augusztus

A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

 

Felhívás azonosító jele 

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

Kapcsolódó felhívás azonosító jele (vissza nem térítendő)

GINOP-8.1.1-16

Vállalatok K F I tevékenységének támogatása hitel

2 600

2016. március

GINOP-8.1.2-16

K F I viszontgarancia program

1 000

2016. augusztus

GINOP-8.1.3/A-16

Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

3 000

2016. szeptember

GINOP-8.1.3/B-16

Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram

3 500

2016. szeptember

GINOP-8.2.1-3.4.1-15

Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel

4 560

Meghirdetve  2015. szeptemberben

GINOP-3.4.1-15

GINOP-8.2.3-16

Specializált  seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára
új ötletekhez, új piacra lépéshez – kockázati tőke

510

2016. szeptember

GINOP-8.2.4-16

Infokommunikációs- technológiai vállalati fejlesztéseket támogató kombinált hitel

3 000

2016. július

GINOP-3.1.2-16
GINOP-3.1.4-16
GINOP-3.2.2-16
GINOP-3.2.4-16
GINOP-3.2.5-16

GINOP-8.3.1-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése hitel

4 400

2016. március

GINOP-8.3.2-16

KKV Versenyképesség viszontgarancia program

1 000

2016. augusztus

GINOP-8.3.3-16

KKV Versenyképesség kockázati tőkeprogram

2 100

2016. szeptember

GINOP-8.3.4-1.2.3-16

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

7 500

2016. július

GINOP-1.2.3-16

GINOP-8.3.4-1.2.6-16

Élelmiszeripari középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

2 500

2016. július

GINOP-1.2.6-16

GINOP-8.5.4-4.1.1-16

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén kombinált hitel

3 035

2016. július

GINOP-4.1.1-16

GINOP-8.6.1-16

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel

10 319

2016. augusztus

GINOP-8.6.4-16

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése és helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásának
lehetőségével finanszírozott kombinált hitel

1 999

2016. június

KEHOP-5.3.3-16
KEHOP-5.3.4-16

GINOP-8.6.4-16-KEHOP-5.1.2-16

Megújuló alapú zöldáram- termelés elősegítése pénzügyi eszközök révén finanszírozott kombinált hitel

1 066

2016. december

KEHOP-5.1.2-16

GINOP-8.8.1-16

Foglalkoztatás ösztönzése célú hitel

1 500

2016. szeptember

 2016. 02. 03

Hírek, Információk

Pályázati hírek