Tudományos adatok: a kutatási eredményekhez való nyílt hozzáférés lökést ad az európai innovációnak

Forrás:www.europa.eu

A mai napon az Európai Bizottság intézkedéseket vázolt fel az Európában előállított tudományos információkhoz való hozzáférés javítására irányulóan. A tudományos írásokhoz és adatokhoz való szélesebb körű és gyorsabb hozzáférés megkönnyíti a kutatók és a vállalkozások számára, hogy hasznosítsák a közfinanszírozású kutatások eredményeit. Ezzel megsokszorozódik Európa innovációs kapacitása, az állampolgárok pedig gyorsabban válhatnak a tudományos felfedezések haszonélvezőivé. Ily módon jobb megtérülés biztosítható az Európában évente K F-re fordított 87 milliárd EUR-t kitevő befektetésnek. Az intézkedések kiegészítik a Bizottságnak az Európai Kutatási Térség (EKT) megteremtéséről szóló, ugyancsak ma elfogadott közleményét.

Első lépésként a Bizottság a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós kutatási és innovációs keretprogram, azaz a „Horizont 2020” általános elvévé teszi. 2014-től kezdődően a „Horizont 2020” finanszírozásában elkészült valamennyi cikket hozzáférhetővé kell tenni:

Egy 2011-ben lefolytatott nyilvános konzultáció keretében a válaszadók 84%-a úgy vélte, hogy a tudományos írásokhoz való hozzáférés elmarad az optimálistól. A tanulmányok azt mutatják, hogy a naprakész tudományos információkhoz való gyors hozzáférés hiányában a kis- és középvállalkozásoknak két évig tart, hogy megjelenjenek az innovatív termékekkel a piacon. Egy uniós finanszírozású felmérés rámutatott arra, hogy jelenleg a kutatóknak mindössze 25%-a osztja meg a kutatási adatait nyilvánosan.

A cikk a következő linken olvasható:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/790&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

 2012. 08. 01

Hírek, Információk

Pályázati hírek