A cégek nem számítanak segítségre a kutatás-fejlesztésben

Forrás:http://orientpress.hu/

Habár az állam erősítheti támogatási eszközökkel a közösen megvalósított K F projekteket, a cégek háromnegyede inkább maga végzi a kutatás-fejlesztési tevékenységet, azaz nem kíván a K F projektjei megvalósításához külső partnert bevonni - állapítja meg a Deloitte negyedik alkalommal elkészített regionális vállalati K F felmérése.

A Vállalati K F Jelentéshez 45 hazai közép- és nagyvállalat válaszai mellett idén immár kilenc további közép-európai ország (Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia) vállalatainak véleményét is felhasználta a Deloitte.

Márkus Csaba, a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának igazgatója elmondta: Az EU Innovatív Unió 2014. évi eredménytáblája szerint a tagállamok átlagos innovációs teljesítményük alapján négy teljesítménycsoportba sorolhatók. Magyarország ezek közül jelenleg a „mérsékelt innovátorok” kategóriába tartozik Horvátországgal, Csehországgal, Litvániával, Lengyelországgal és Szlovákiával együtt, ami azt jelenti, hogy ezen országok innovációs teljesítménye jelenleg még elmarad az uniós átlagtól. A Nemzeti Reformprogram vállalásai szerint Magyarország 2020-ra a GDP-arányos K F ráfordításokat 1,8 százalékra, 2030-ra pedig 3 százalékra tervezi növelni, ennek érdekében pedig jelentős ráfordítás-növekedést kell elérni már az elkövetkezendő évek folyamán is. A Deloitte felmérésében résztvevő cégek visszajelzései alapján ugyanakkor úgy látszik, hogy a trendszerű növekedés eléréséhez sok még a tennivaló. 

A megkérdezett vállalatok többsége sem rövidtávon (1-2 év), sem hosszútávon (3-5 év) nem vár szignifikáns változást K F ráfordításai tekintetében. Míg 2013-ban 45,8 százalék, idén 48,9 százalékuk, vagyis még mindig csak a válaszadók kevesebb mint fele számít a K F ráfordításaik növekedésére az elkövetkezendő 3-5 évben. Ezért különösen fontos, hogy a 2014-2020-as uniós programozási időszakban a kutatás-fejlesztések átfogó ösztönzése érdekében – mind uniós és hazai pályázati lehetőségek, illetve adókedvezményes ösztönzők tekintetében – hogyan alakulnak a vállalati K F tevékenységet ösztönző szabályok, és e szabályrendszer képes lesz-e az elkövetkező 2-3 évben érdemi lökést adni a vállalati K F ráfordítások növelésének. Ennek hiányában a 2020-ra kitűzött GDP-arányos K F ráfordítási cél elérése kétséges.

További információk: http://orientpress.hu/1311202014. 07. 23

Hírek, Információk

Pályázati hírek