Pályázati lehetőség egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek részére

Forrás:http://norvegcivilalap.hu/hu/palyazati-dokumentumok

Közepes és Kisprojektek 2014 - Norvég Civil Alap

 

 

A konstrukció célja:

A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak aktív kommunikációs és civil fejlesztő tevékenységet kell folytatnia.

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken.

 

Támogatható pályázatok száma: közepes projektek esetén 45-50 db, kisprojektek esetén 85-95 db

Támogatás összege:

közepes projektek esetén: 5 989 200 Ft – 20 962 200 Ft

kisprojektek esetén:  449 190 Ft - 20 962 200 Ft

 

Támogatás mértéke:

Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 90%-a.

 

Támogatható tevékenységek köre:

A terület – demokrácia és emberi jogok

B terület – női jogok és esélyegyenlőség

C terület – közösség- és szervezetfejlesztés

D terület – ifjúsági- és gyermekügyek

E terület – környezetvédelem és fenntartható fejlődés

F terület – jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak

G terület – társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)

 

Támogatás az alábbi tevékenységekre nyújtható:

 

Előleg igénylése: 60-90% a projekt hosszának függvényében.

 

A projekt futamideje és pénzügyi elszámolás végső határideje:

A projekt futamideje maximum 21 hónap. A projektek zárásának legvégső határideje 2016. április 30.

 

Pályázatok benyújtása, értékelése:

A pályázat kétfordulós, az első forduló határideje: 2014.02.27. este 6 óra. 

 2014. 02. 07

Hírek, Információk

Pályázati hírek