Kontrolling rendszer kiépítése

1. Hatékonyság javítására irányuló funkcionális kontrolling rendszer kiépítése

A szervezetek eltérő tevékenységek mentén szerveződnek, ebből adódóan eltérő folyamatokkal jellemezhetőek, így a hatékonyság fokozása érdekében más és más típusú funkcionális kontrolling rendszer kiépítése szükséges a szervezet működési profiljának függvényében. Cégünk az alábbi specifikus szolgáltatásokat nyújtja a különböző területeken, iparágakban működő ügyfeleknek:

- Folyamatok feltérképezése, szűk keresztmetszetek, felesleges elemek,  diszfunkciók („selejt” mérés) kiszűrése.

- Termelési folyamat mérési rendszerének megtervezése:

  1. az árajánlatadást támogató (elő)kalkulációs rendszer,
  2. termékcsoportosítási (homogén) elemek alapján szintetizáló elemzések készítése,
  3. a folyamatba épített mérési/ellenőrzési pontok telepítése
  4. utókalkulációs számítás készítése,
  5. visszacsatolási rendszer folyamat kialakítása,
  6. javaslat személyi motiváció illesztésére a termelés kontrollingon keresztül,
  7. közvetlen – közvetett költségek definiálása,
  8. normaszámítási algoritmus kidolgozása.

- Szolgáltatási projektek folyamatának elemzése/homogén csoportok szerinti kialakítása,

- Tervezési szakasztól a visszacsatolásig mérési pontok telepítése, a projekt végeredményének előjelző/modellező rendszerének kialakítása.

- Termék/termékcsoport/értékesítési csatornák/raktárak, illetve egyéb, a vállalkozásra legjellemzőbb paraméterek szerinti elemző tábla kialakítása,

- Forgalom/árrés/forgási sebesség/nem mozgó készletek egyedi nézet szerinti elemzése, következtetések helyes kialakítása, képzéssel.

2. Vállalati szintű kontrolling szolgáltatás

A kontrolling rendszerek funkciója, hogy támogassák a vállalat menedzsmentjét abban, hogy a vállalat hosszú távon célorientáltan működjön és alkalmazkodjon a környezetéhez. Annak érdekében, hogy a szervezet a megfelelő, a hosszú távú működést elősegítő következtetéseket tudja levonni az eredményeiből, az információkat a megfelelő struktúrába rendezve kell elemezni. Vállalati szintű kontrolling szolgáltatásunk keretében az alábbi specifikus szolgáltatásainkat ajánljuk ügyfeleinknek:

3. Belső riporting rendszer kialakítása

A megfelelő tervezés érdekében minden szervezet számára elengedhetetlen, hogy a menedzsment megkapja azokat a naprakész információkat, amelyek a vállalat hatékony irányításához szükségesek. Ennek teljesülését az alábbiak mentén látjuk biztosítottnak:

4. Vezetői coaching, szervezetfejlesztési szolgáltatás

A szervezet működési hatékonyságának további alappillére a szervezet, mint működési keret hatékonyságának vizsgálatához és optimalizálásához kapcsolódik. A coaching keretei között lehetőség nyílik a vezetői team konkrét problémáinak vizsgálatára, míg a szervezet egészének átvilágítása kapcsán a vállalati struktúra átvilágítására kerülhet sor.

5. HR fejlesztés

A humánerőforrás területe, vagyis a munkáltatók és a munkavállalók összessége kiemelten fontos területet tölt be egy szervezet életében. Az emberi erőforrás fejlesztése ad tényleges eszközt a szervezet vezetőinek kezébe a vállalati stratégia megvalósításán dolgozó munkatársak kiválasztásához, motiválásához, ellenőrzéséhez, fejlesztéséhez.

Ehhez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokat tudjuk vállalni ügyfeleink részére:

6. Likviditásmenedzsment rendszer telepítése

Egy szervezet hatékony működésének záloga nem csak a hosszú távú folyamatok megjósolhatóságában, hanem a napi operatív, rövid távú események tervezésében és nyomon-követésében is keresendő. Annak érdekében, hogy a szervezet megőrizhesse stabilitását és elkerülhesse a pénzügyi problémák súlyosbodását, szükség van a pénzügyi helyzet alakulásának rövidtávú pontos ismeretére.

Speciális szolgáltatásaink:

7. CRM tanácsadás

Minden vállalkozásnál, ahol a vevők nem kizárólag a tulajdonoshoz kötődnek, ott a vállalati érdekek miatt érdemes CRM rendszert kialakítani. Ezt lehet első körben csak táblázatokkal, szabályozókkal, motivációval, később komolyabb IT támogatással.

Ehhez kapcsolódó szolgáltatási ajánlatunk:

 

Hírek, Információk

Pályázati hírek