Indul a Gazella 3 Program!

Forrás:https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/startup-factory-2020-114-startup/palyazati-csomag
Indul a Gazella 3 Program!
 
2020-1.1.4-STARTUP azonosítószám alatt 2020. szeptemberében nyílik meg az új inkubátori pályázati
program. A Felhívás célja, hogy a korábbi felhívások alapján a technológiai inkubátoroknak
lehetőséget biztosítson tevékenységük folytatására, lényegében a korábbiakban megfogalmazott
elvek alapján és figyelembe véve a program eddigi működésének tapasztalatait.
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 2 milliárd forint.
A támogatásban részesülőtámogatási kérelmek várható száma 5-8 darab.
Az inkubátor (közvetlen kedvezményezett) az általa kiválasztott startupokkal (végső
kedvezményezettekkel) inkubációs megállapodást köt a startup vállalkozás tevékenységének
támogatására (továbbadott támogatás), amelynek forrása az NKFI Alapból jelen Felhívás keretében
származó közfinanszírozású támogatás, valamint az inkubátor magántőke befektetése (saját forrás).
A konstrukció keretében kiválasztásra kerülő inkubátorok 150 000 000,-Ft-ot meghaladó támogatási
igény esetén minden további megkezdett 30 000 000,-Ft összegű támogatási igény után további 1-
1db új startup vállalkozással inkubációs megállapodás köt, valamint részükre inkubációs
szolgáltatásokat nyújtanak.
Az inkubátor vállalja, hogy magántőke befektetést nyújt minden általa inkubált startup vállalkozás
számára, legalább a startup vállalkozás részére továbbadott támogatási összeg 20%-ának mértékéig.
A támogatást igénylő inkubátor továbbá vállalja, hogy a támogatott vállalkozásokban második körös
befektetés esetén legfeljebb 24%, új szervezetbe történő befektetés esetén legfeljebb 20%-os
részesedést szerez.


2020. 07. 10

Hírek, Információk

Pályázati hírek